Grangärdeprovet

 
Den 16 – 17 maj 2015


Dalaavdelningen/sektion Västerbergslagen

Klass: Öppenklass

Upplysningar: Eva-Lis Åkergården Stenman,

tfn 070-324 94 23,   eva-lis.stenman@telia.com

 

Anmälningsavgift för hela helgen är 800:- betalas till bg nr 156-2545 

En anmälan till Grangärdeprovet ska avse båda dagarna.

Provet är begränsat. Lottning av platserna kommer att ske vid en överanmälan
Anmälning och betalning ska vara SSRK VB tillhanda senast den 19 april 

Om inte anmälningsavgiften är betald sista anmälningsdag deltar inte hunden i lottningen.

Se annons  >>>>


 


Rulla till toppen