SSRK VB - STYRELSE

Tomas

Tomas Rudh

Ordförande
Mobil: 070-551 24 45
E-post: tomas@bergslagskyl.se

Håkan Stenman

Sekreterare
Mobil: 070-557 54 23
E-post: stenman.hakan@outlook.com

Lisa Runnberg

Kassör
Mobil: 073-050 14 43
E-post: lisa.runnberg@gmail.com

Lennart Karlsson th

Lennart Karlsson

Ledamot
Mobil: 070-625 45 12 E-post: narvgarden8@gmail.com

Pelle Samuelsson

Ledamot
Mobil: 070-980 70 58
E-post:pelle@psib.nu

Mats Borg

Ledamot
Mobil: 076-776 00 67
E-post: matsborg33@gmail.com

KOMMITTEÉR

Här hittar du kontaktpersoner och ledamöter i för, jakt spaniel och Vilpspår.  Scrolla ner i sidan så hittar du rätt kommitté.
1. Jakt – Retriever, 2. Jakt – Spaniel, 3. Viltspår

JAKT - SPANIEL

Eva-Lis Åkergården-Stenman

Sammankallande Mobil: 070-324 94 23
E-post: eva-lis.stenman@outlook.com

Håkan Stenman

Mobil: 070-557 54 23
E-post: stenman.hakan@outlook.com

Lisa Runnberg

Mobil: 073-050 14 43
E-post: lisa.runnberg@gmail.com

VILTSPÅR

Håkan Stenman

Sammankallande
Mobil: 070-557 54 23
E-post: stenman.hakan@outlook.com

Tomas

Tomas Rudh

Mobil: 070-551 24 45
E-post: tomas@bergslagskyl.se

Lennart Karlsson th

Lennart Karlsson

Mobil: 070-625 45 12
E-post: narvgarden8@gmail.com

Mats Borg

Mobil: 070-776 00 67
E-post: mats.borg33@gmail.com

Rulla till toppen