SSRK VB - STYRELSE

Håkan Stenman

Ordförande
Mobil: 070-557 54 23
E-post:

Annika H th

Annika Hansson

Sekreterare
Mobil: 073-033 01 31
E-post:

Lisa Runnberg

Kassör
Mobil: 073-050 14 43
E-post:

Tomas

Tomas Rudh

Vice ordförande
Mobil: 070-551 24 45
E-post:

Lennart Karlsson th

Lennart Karlsson

Ledamot
Mobil: 070-625 45 12 E-post:

Pelle Samuelsson

Ledamot
Mobil: 070-980 70 58
E-post:

Mats Borg

Ledamot
Mobil: 076-776 00 67
E-post:

KOMMITTEÉR

Här hittar du kontaktpersoner och ledamöter i våra tre (3) kommitteér för jakt retriever, jakt spaniel och Vilpspår.  Scrolla ner i sidan så hittar du rätt kommitté.
1. Jakt – Retriever, 2. Jakt – Spaniel, 3. Viltspår

Annika H th

Annika Hansson

Sammankallande Mobil: 073-033 01 31
E-post:

Tony

Tony Persson

Tfn: 0240-763 96 Mobil: 070-627 63 96
E-post:

Lennart Karlsson

Mobil: 070-625 45 12 E-post:

JAKT - SPANIEL

Eva-Lis Åkergården-Stenman

Sammankallande Mobil: 070-324 94 23
E-post:

Håkan Stenman

Mobil: 070-557 54 23
E-post:

Lisa Runnberg

Mobil: 073-050 14 43
E-post:

VILTSPÅR

Håkan Stenman

Sammankallande
Mobil: 070-557 54 23
E-post:

Tomas

Tomas Rudh

Mobil: 070-551 24 45
E-post:

Lennart Karlsson th

Lennart Karlsson

Mobil: 070-625 45 12
E-post:

Mats Borg

Mobil: 070-776 00 67
E-post:

Scroll to Top