2019 års Viltspårshund

SE VCH Kristaras Kindly Kaiza ”Kaiza” blev SSRK Västerberslagens viltspårshund 2019