Vandringspris för jaktprov

Jaktprov, SSRK Västerbergslagen

Statuter för årets vinstrikaste jaktprovshund i SSRK Västerbergslagen
Som bästa resultat räknas högsta placering oavsett klass
Skulle flera hundar uppnå samma resultat räknas genomsnittsvärdet på under året genomförda prov.
Dock räknas ej provresultat i en klass där hunden är berättigad att lämna för högre klass.
Följande poängberäkning gäller:
1 HP = 5 p 1:a pris = 3 p
2:a pris = 2 p 3:e pris = 1 p
0 = 0 p
För erövrade 1:a pris i flera klasser ger 3 p för första och 4 p för övriga ettor.
Skulle flera hundar trots detta hamna på samma poäng räknas placering i högsta klass.
Om hundarna ändå ej går att skilja premieras pris i eftersök, lydnad eller utställning enl. samma princip.
Pärmen förvaltas av ägaren till den hund som under året gjort bästa jaktprovsresultat bland SSRK västerbergslagens hundar.
Albumet är ständigt vandrande men behålls då det är fullt av den hundägare som innehaft det flest gånger.
Varje års verksamhet presenteras på två sidor:
Sida 1: Klubbmästaren (jaktprov)
Sida 2: Andra SSRK VB hundar med 1:a pris i jaktprov, Bis eller Bir vid utställning, Viltspårs- eller Lydnads champion
Hundägare skall själv sända in styrkt meritförteckning till sekreteraren före 15 januari året efter tävlingsåret.

Ladda ner PDF-fil här>>>

Rulla till toppen