Vandringspris för viltspår

Viltspår SSRK Västerbergslagen

Statuter för årets vinstrikaste viltspårare i SSRK Västerbergslagen, gäller för SSRK Västerbergslagens medlemmar med SSRKs hundras. Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för SSRK Västerbergslagens medlemmar (hundens förare ska vara medlem i SSRK). Poängberättigande är officiella resultat i Sverige. Hunden ska ha gjort minst tre (3) starter. Poängberäkningen går till på följande sätt: Ett medelvärde beräknas på antalet starter. Möjligt att räkna bort ett provresultat om hunden gått fler än tre prov Skulle två hundar komma på samma poäng räknas då antalet 1:a pris. Om hundar ändå inte kan skiljas åt premieras pris i jakt, lydnad eller utställning enligt samma princip.
Ex. 3 st 1:a pris ett 2:a pris ger poängen 17,5
Poängsättning:
– Godkänt anlagsklass 10 poäng
– 1:a pris öppenklass 20 poäng
– 2:a pris öppenklass 10 poäng
– 3:e pris öppenklass 5 poäng
– Ej godkänd 0 poäng
– Premiering om hunden gått till pris i frm starter eller mer 10 poäng.
Ekipage får starta max två gånger för en och samma domare. Om fler starter sker för samma domare, kommer endast två starter att räknas för den domaren. Priset delas ut vid SSRK Västerbergslagens årsmöte till den hund som enligt sektionens regler erövrat titeln Årets Viltspårare i SSRK Västerbergslagen. Priset utdelas endast om vinnande hund erhållit minst ett prov med 20 poäng.
Ägaren till vinnande hund ansvarar för att priset tillsammans med tillhörande pärm överlämnas i välvårdat skick senast vid nästföljande årsmöte.
Fotografi på hunden med namn och meriter skall vara insatt i pärmen.
Hundägare skall själv sända in styrkt meritförteckning till sekreteraren före 15 januari året efter tävlingsåret.
Dessa statuter kan vid behov ändras av styrelsen i samråd med en av styrelsen utsedd kommitté.
Ladda ner PDF-fil här>>>

Rulla till toppen